top of page

Viktig avtale inngått med Hias IKS

Hias How2O og Hias IKS, som har felles eiere, utvider samarbeidet. – Vi skal jobbe sammen om gode løsninger for å videreutvikle Hias-prosessen, sier styreleder Tollef Imsdalen i Hias How2O.


F.V: Styreleder Tollef Imsdalen i Hias How20 og Knut Holen, administrerende direktør i Hias IKS
F.V: Styreleder Tollef Imsdalen i Hias How20 og Knut Holen, administrerende direktør i Hias IKS

Hias-prosessen ble utviklet av Hias IKS, men de kommersielle rettighetene forvaltes i dag i et eget aksjeselskap, Hias How2O. Hias-prosessen kjøres i fullskala hos Hias IKS og samarbeid med det interkommunale selskapet er viktig.


– Vi har en ambisjon om å jobbe sammen om utvikling fremover, spesielt med tanke på effektiv nitrogenfjerning. Målet er å finne gode løsninger for å videreutvikle Hias-prosessen, sier styreleder Tollef Imsdalen i Hias How2O.


Må utvikle seg i takt med nye krav

Hias-prosessen ble utviklet for rundt ti år siden, og som for annen teknologi, er det naturlig å hele tiden jobbe med videreutvikling.
– Robusthet i driften er viktig, i tillegg endrer regler og reguleringskrav seg, noe det nye EU-direktivet og skjerpede krav til nitrogenrensing til Oslofjorden er eksempler på. Da må Hias-prosessen utvikle seg i takt med det, slik at vi tilfredsstiller nye krav som kommer til å gjelde for oss, sier Knut Holen, administrerende direktør i Hias IKS.


Vinn-vinn-situasjon

– Hias IKS sine mål er å redusere investeringskostnadene gjennom minst mulig fotavtrykk, ha lave driftskostnader med minst mulig bruk av kjemikalier, og ha lavt klimagassutslipp, sier Holen.


Nye løsninger vil først bli testet i et pilotanlegg, der Hias IKS og Hias How2O vil eksperimentere i mindre skala. Når løsninger er kvalitetssikret, skal de bygges inn i renseanlegget til Hias IKS.


– Hias IKS vil få bruksrett til det som eventuelt utvikles som del av denne avtalen, mens Hias How2O vil ha de kommersielle rettighetene. Det vi har behov for å videreutvikle i Hias-prosessen, vil være viktig også for Hias IKS, så dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Imsdalen.


Comments


bottom of page