top of page

Nytt forskningssamarbeid i gang

Hias How2O har nettopp avsluttet et forskningssamarbeid og har samtidig startet opp et nytt forskningsprosjekt med Høgskolen i Innlandet, NMBU og Hias IKS. Målet er å teste sensorikk og «problemavløp». – Prosjektet trigger alle forskergenene i meg, sier professor ved Høgskolen i Innlandet.Hias How2O har hatt flere forskningssamarbeid. Nylig ble et forskningssamarbeid med OsloMet ferdigstilt, som har utforsket hvordan virtuelle sensorer kan gjøre renseprosesser mer effektive.


– Prosjektet har sett på hvordan virtuelle sensorer kan etableres fra enkel og rimelig sensorikk, prosesskunnskap og lange historiske dataserier. De virtuelle sensorene kan så brukes i prosessoptimalisering, forklarer senioringeniør Torgeir Saltnes i Hias How2O.


To mål for prosjektet

I august startet et nytt forskningssamarbeid med Høgskolen i Innlandet, NMBU og Hias IKS. Forskningsprosjektet er støttet av Regionalt forskningsfond Innlandet og vil gå over tre år.


– Prosjektet har et todelt mål. For det første skal vi teste og utvikle sensorikk også i dette prosjektet. Det er utstyr som måler tilstanden til biologien, blant annet hvor mye karbon bakteriene greier å lagre, sier Saltnes.


Skal utvide kunnskapsbasen

Pilotanlegget for Hias-prosessen, som har vært brukt i Horten, er nå flyttet til Hias IKS, og skal inngå i forskningsprosjektet.


– For det andre skal vi i pilotanlegget tvinge frem ulike typer problemavløpsvann. Det er avløpsvann som man vet er vanskelig å behandle, der vi ønsker å måle hva som faktisk skjer i biologien. Dette blir et spennende prosjekt for å utvide vår kunnskapsbase, sier Saltnes.


– Høgskolens strategi er å bidra til utvikling av kunnskap og kompetanse som støtter opp om utvikling i samfunnet. Vi er også opptatt av å støtte opp om grønn næring og Hias-prosessen er absolutt å regne som grønn næring. Personlig synes jeg det er ekstremt spennende å få bidra til hvordan vi kan forstå en slik kompleks biologisk prosess bedre. Det trigger alle forskergenene i meg og er veldig morsomt, sier Wenche Johansen, som er professor i molekylærbiologi ved Høgskolen i Innlandet.


Comments


bottom of page