top of page

OsloMet samarbeider med Hias How2O om utvikling av virtuelle sensorer

Hias How2O har inngått et nytt forskningssamarbeid med OsloMet om å utforske hvordan virtuelle sensorer kan gjøre renseprosesser mer effektive. Som del av samarbeidet var åtte masterstudenter nylig på studiebesøk hos Hias.


Professor Tiina Komulainen forklarer studentene på kurset Robotics and Control Project hva slags instrumentering som brukes i Hias-prosessen.
Professor Tiina Komulainen forklarer studentene på kurset Robotics and Control Project hva slags instrumentering som brukes i Hias-prosessen.

Hias-prosessen er allerede en velprøvd biologisk renseprosess, der fosfor og nitrogen fjernes biologisk. Prosessen har vært kjørt i storskala på Hias renseanlegg siden 2016. Både Hias IKS og Hias How2O er opptatt av å samarbeide med forskningsmiljøer, for å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. Nylig startet et samarbeid med OsloMet og IoT-selskapet Digitread Connect.


«Tingenes internett» i avløpsrensing

Virtuelle sensorer baserer seg på matematiske modeller som beregner konsentrasjonene av fosfor og nitrogen ut fra et begrenset antall målinger fra fysiske sensorer.


– Sammen med Hias How2O og Digitread Connect skal vi utvikle virtuelle sensorer og en plattform som kan styre renseprosessen mer effektivt. Dette er «tingenes internett (IOT)» og innebærer at de fysiske sensorene kobles sammen slik at de kan kommunisere med modellene i sanntid, sier professor TiinaKomulainen ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet.


– Hvis man kan erstatte en del av de fysiske sensorene med matematiske modeller, altså virtuelle sensorer, så vil man kunne spare mye penger, forklarer Komulainen. Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond (RFF) Innlandet.


Besøk hos Hias

Som en del av samarbeidet, stiller Hias IKS datasett fra Hias renseanlegg tilgjengelig for OsloMets masterstudenter i faget «Robotics and Control Project». For at studentene skal få innsikt i renseprosessen som datasettet kommer fra, besøkte de fredag 2. september Hias renseanlegg sammen med professor Tiina Komulainen.


– Det er inspirerende for studentene å få jobbe med en reell problemstilling. Siden de har begrenset med kjennskap til avløpsbransjen fra før, er det nyttig for dem å selv få se hvordan Hias-prosessen fungerer her hos Hias IKS, sier Komulainen.

コメント


bottom of page