top of page

Vellykket pilot-forsøk i Horten

Fra april til september har en pilot med Hias-prosessen kjørt hos Falkensten renseanlegg (RA) i Horten. Hias How2O er godt fornøyd med piloten.


– Målet med piloten var å teste om avløpsvannet fra Falkensten er egnet for biologisk fosforfjerning. Resultatene vi fikk var bedre enn forventet og har mye til felles med resultatene hos Veas. Vi er veldig godt fornøyde med resultatene, sier senioringeniør Torgeir Saltnes i Hias How2O.


Helt konkret har piloten testet hvor egnet innløpsvannet ved Falkensten RA er for biologisk fosforrensing.


– Dette har vært en første mulighetsstudie som har undersøkt om avløpet har nok «mat» i seg til å rense biologisk. Konklusjonen i studien er at det er mulig. Det kan være at man i perioder må hjelpe litt til, og det har vi gode metoder for. Avløpsvannet i Horten ligner på det hos Veas, med tynt avløpsvann, og funnene har mye til felles med det vi har funnet i studier hos Veas, sier Saltnes.


Piloten har vært et samarbeid mellom Falkensten RA, Hias How2O og Biowater Technology AS, og er den fjerde piloten med rensing med Hias-prosessen som er gjennomført.


– Vi ønsket å se på om vårt avløpsvann kan egne seg for biologisk rensing av fosfor. Resultatene vi har fått underveis tyder på at det vil kunne fungere bra, og nå venter vi spent på den endelige rapporten, sier ingeniør Marte Lerdal i Horten kommune.


ความคิดเห็น


bottom of page