top of page

Fikk besøk av internasjonal forskergruppe

På Hamar bygger Hias om renseanlegget for å kunne ta ut fosfor fra miljøvennlig rensing av avløpsvann. Det skaper internasjonal begeistring.


Det SINTEF-ledede EU-prosjektet WIDER UPTAKE har som mål å skape et «vannsmart» samfunn, gjennom vannprosjekter verden over.


Sammen er de en rekke aktører som samarbeider om å finne løsninger for å bruke ressursene som finnes i vannet. Nå har de vært på Hamar for å se nærmere på nybrottsarbeidet som gjøres av Hias, som er en av partnerne i prosjektet.

Daglig leder Anders Øfsti i Hias How2O gir omvisning til deltagerne i WIDER UPTAKE som besøkte Hamar og Hias i juni. Foto: Hias IKS

– I prosjektet får vi se veldig mye. Hos mange er det pilotprosjekter, men hos Hias gjøres det i fullskala. I forskning er man opptatt av at det ikke bare skal være resultater, men det skal føre til noe også, og det ser man at det gjør her, sier seniorforsker Herman Helness, som leder EU-prosjektet i SINTEF.


Samarbeidsnasjoner

Prosjektet består av 18 partnere. Med forskningspartnere, renseanlegg og teknologileverandører. Samarbeidet er mellom medlemslandene Norge, Nederland, Tsjekkia, Italia og Ghana.


Det er ulike løsninger for utnyttelse av vannet i hvert av medlemslandene. I Norge, hos Hias på Hamar, er det gjenvinning av fosfor som står i fokus og bruk av behandlet slam.


Allerede til høsten skal anlegget settes i drift.

– Arbeidet på Hias går ut på å bygge om renseanlegget i fullskala til å kunne ta ut fosfor fra miljøvennlig rensing av avløpsvann. Dette gjøres gjennom Hias-prosessen, som er en biologisk prosess for å ta ut fosforet, sier Helness.


Fosfor er en begrenset ressurs

Fosfor er en begrenset ressurs. Ifølge Helness er det flere viktige aspekter ved å ta ut fosfor hos Hias, blant annet en miljøgevinst.


Forskeren bruker ofte utrykket «vannsmart» når han snakker om arbeidet WIDER UPTAKE gjør. Vannbransjen trenger å bli mer bærekraftig enn den er, mener han.


– Vi ser på sammenhengen mellom bærekraftig og vannsmart. Det er mye det samme, men vannsmart handler også om å bruke ressursene i en sirkulærøkonomisk modell. Vi sier at du ikke kan være vannsmart uten å være bærekraftig, sier Helness.


Det var 50 stykker til stede på Hamar for å se hvor langt Hias hadde kommet i arbeidet med ombyggingen. Ifølge Helness har tilbakemeldingene vært veldig gode. Spesielt med tanke på at dette var det første fysiske møte WIDER UPTAKE hadde etter covid-nedstengningen.

Comments


bottom of page