top of page

Hias-prosessen forklart på to minutter

Driftsingeniør Gjermund Sørensen er en av oppfinnerne av Hias-prosessen. Her gir han deg en omvisning på Hias renseanlegg og viser hvordan Hias-prosessen fjerner fosfor biologisk.



Comments


bottom of page