top of page

Personvernerklæring

Hias har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av virksomheten. Personopplysninger om ansatte og samarbeidspartnere skal behandles med respekt og forsiktighet, og sikres med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Hias samler ikke inn eller oppbevarer opplysninger om kunder eller om forholdet til kunder.

Når eksterne aktører behandler personopplysninger på vegne av Hias, stilles det klare krav til behandlingen av opplysningene. Det inngås derfor databehandleravtaler med alle databehandlere for å regulere og klargjøre ansvars- og myndighetsforholdet mellom partene.

Hias lagrer personopplysninger kun så lenge som det er nødvendig, eller så lenge som virksomheten er pålagt arkivering etter loven.

Med unntak av nødvendige opplysninger som deles med NAV, fagforeninger, pensjonsleverandør, forsikringsselskap og bedriftshelsetjeneste, deles ikke personopplysninger som Hias behandler med utenforstående tredjeparter.

Du kan på anmodning få se om Hias har registrert noen personopplysninger om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes.

bottom of page