top of page

Renseteknologi for framtida.

Daglig leder Anders T. Øfsti forteller om muligheter og risiko ved valg av renseteknologi. Rammebetingelser for avløpsrensing er under rask endring. Hva er rett valg for de neste 40 årene? Hva kan Hias-prosessen bidra med?Comments


bottom of page