top of page

MDG vil ha omsetningskrav for resirkulert fosfor

Stortingspolitikere fra MDG vil at Stortinget skal be regjeringen innføre et omsetningskrav for resirkulert fosfor i gjødsel, og etablere en ordning som premierer bønder for bruk av gjødsel basert på resirkulerte råvarer. Hias-prosessen legger til rette for begge deler.

Resirkulert fosfor i gjødsel

Forslaget kommer fra MDG-politikerne Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Kristoffer Robin Haug som i sitt representantforslag skriver at fosfor i dag stort sett er forurensing, men at det kan bli en stor og verdifull ressurs i en mer sirkulær norsk økonomi.


Videre skriver de tre stortingspolitikerne at fosfor er nødvendig for all matproduksjon og sentralt for forsyningssikkerheten. Verdens kjente forekomster av fosfor er så begrensede at det raskt blir nødvendig for alle land å begynne å gjenvinne fosfor, og EU har ført opp fosfor på sin liste over kritiske råvarer. «På tross av at fosfor er en knapp ressurs, sløses det svært mye med fosfor i Norge», skriver de.


Avfall og kloakk fra husdyr og mennesker inneholder fosfor som vi får i oss gjennom mat. Dette omtaler MDG-politikerne som den mest nærliggende ressursen for gjenvinning av fosfor. De skriver at dette i dag knapt utnyttes og i stedet fører til forurensing.


– Det er gledelig å se at politikere på Stortinget er opptatt av at fosfor er en viktig ressurs som må gjenvinnes. Ved bruk av Hias-prosessen kan opptil 50 prosent av fosforen enkelt gjenvinnes som krystallen gjødselen struvitt, slik de nå gjør på Hias renseanlegg. Med dagens gjødselpriser er gjenvinning av struvitt økonomisk lønnsomt på store norske renseanlegg, sier daglig leder Anders Øfsti i Hias How2O.


Behandles i løpet av mai

I tillegg til forurensning- og miljøhensyn, omtaler Berg, Hansson og Haug også sikkerhetspolitiske hensyn. «Fosfor utvinnes fra fosfatstein. Flere av de største fosfat-steinprodusentene i verden er regimer som norsk matproduksjon ikke bør være for avhengig av. Kina, Marokko, Russland og Jordan er i dag de største produsentene av fosfatstein i tillegg til USA».

Stortingspolitikerne omtaler også den store økningen i matvareprisene som har vært det siste året, at denne i stor grad er forårsaket av mangel på gjødsel og høye energipriser. «Mer gjenbruk av fosfor kan både redusere presset på verdens matvaresystemer og gjøre Norges og verdens langsiktige matforsyning sikrere».


I tillegg til at de ber om utredning og innføring av omsetningskrav for resirkulert gjødsel, og en ordning som premierer bruk av gjødsel av resirkulerte råvarer, ønsker MDG-politikerne også utredning og innføring av en ordning som sikrer at slam fra havbruksnæringen samles inn, resirkuleres og brukes som ressurs for næringsutvikling og produksjon.


Representantforslaget ble sendt inn 30. mars og skal behandles av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget innen 25. mai.


Comments


bottom of page