top of page

Hvorfor investerte Hias IKS i utvikling av Hias-prosessen®?

Adm. dir. Morten Finborud i Hias IKS forteller om motivasjonen for å tenke annerledes da de utredet løsninger for neste generasjons renseanlegg for 12-14 år siden. De endte opp med å finne opp en ny renseprosess, kalt, Hias-prosessen®.Comments


bottom of page