top of page

Ber om nasjonal handlingsplan for avløpsbransjen

Med tidenes investeringer foran seg, innledet Anders Øfsti i Hias How2O, Thomas Breen i Norsk Vann og Truls Inderberg i Norconsult vanndebatten «Rent vann i sjøer og vassdrag – hva må til? Markedssvikt må møtes med politikk» på Arendalsuka.


Daglig leder Anders Øfsti i Hias How20 (t.h.) innledet sammen med direktør Thomas Breen i Norsk Vann (t.v.) og divisjonsdirektør for Vann og avløp Truls Indreberg i Norconsult under vanndebatten på Arendalsuka.
Daglig leder Anders Øfsti i Hias How20 (t.h.) innledet sammen med direktør Thomas Breen i Norsk Vann (t.v.) og divisjonsdirektør for Vann og avløp Truls Indreberg i Norconsult under vanndebatten på Arendalsuka.

Vanndebatten var i regi av KS og Norsk Vann, og innledernes oppfordring til politikerne er klar: Avløpsbransjen trenger en nasjonal handlingsplan.

 • Det er ikke mulig å møte tidsfrister uten at staten prioriterer.

 • Risikoen for at prosjekter blir unødvendig dyre øker på grunn av tidspress når alt skal skje samtidig.

 • Vi går glipp av muligheten til å bygge morgendagens løsninger hvis man ikke passer på.

Tidenes innovasjonsmulighet

Anders Øfsti oppfordrer politikerne og kommunene til å gripe tidenes innovasjonsmulighet til å utvikle ny teknologi og gjøre grønne investeringer, som gjør fosforgjenvinning mulig.


– Teknologien som er den mest anvendte renseteknologien i Norge i dag, er en sterk teknologi, men den har én ulempe: den er helt avhengig av kjemikalier for å fjerne fosfor. Vi har dårlig tid og kommunen og bransjen er under et forferdelig tidspress. Har vi likevel politisk vilje til å la kloke innkjøpere få lov til å utforme de gode prosjektene? spør Øfsti.


Oppsummert er det fire grunner til at man bør velge bort kjemikalier:

 • Forsyningsrisiko.

 • Forurensningsloven.

 • Stygt klimafotavtrykk.

 • Fosfor kan ikke gjenvinnes.

I debattpanelet deltok:

 • Thomas Breen, Direktør, Norsk Vann

 • Helge Eide, Direktør samfunn, velferd og demokrati, KS

 • Kirsti Kierulf, Adm.direktør, Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Maria Varteressian, Politisk rådgiver, Klima- og miljødepartementet for Arbeiderpartiet

 • Bård Ludvig Thorheim, Medlem Energi- og miljøkomiteen, Stortinget for Høyre

 • Ola Elvestuen, Medlem Energi- og miljøkomiteen, Stortinget for Venstre

 • Rasmus Hansson, Medlem Næringskomiteen, Stortinget for MDG

 • Erik Wold, Ordstyrer


Se hele debatten her: https://vimeo.com/742147518Comments


bottom of page