top of page

Møt oss til viktig debatt på Arendalsuka onsdag 17. august 2022.

Rent vann i sjøer og vassdrag – Hva må til? Markedssvikt må møtes med politikk!


Innbyggerne i Norge har godt drikkevann og gode avløpsløsninger. Investeringsbehovet framover er samtidig svært høyt, blant annet som følge av klimaendringer, befolkningsutvikling og nye krav til rensing som gjør det nødvendig å oppgradere eksisterende og bygge ut ny infrastruktur for vann og avløp.

Daglig leder Anders Øfsti i Hias How2O skal sammen med Norsk Vann og Norconsult innlede til vanndebatt i Arendal onsdag 17. august.

Siden vannmiljøet er kritisk truet og det haster med å få gjort riktige tiltak, må vi altså prioritere hva som bør gjøres først. Det er det kun staten som kan gjøre. Hvis politikerne ikke responderer på dette, vil konsekvensene være negative på flere måter. Vi risikerer å få løsninger som er dårlige for miljøet, unødvendig dyre for innbyggerne, og med kort levetid fordi de ikke oppfyller kommende behov og krav til rensing. Vi får heller ikke brukt anledningen til å utvikle morgendagens løsninger.


Thomas Breen i Norsk Vann, Truls Indreberg i Norconsult og Anders Øfsti i Hias How2O innleder til vanndebatt i Samfunnsteltet regi av KS og Norsk Vann onsdag 17. august 2022 kl. 16:30.
Comments


bottom of page