top of page

Kongsberg kommune satser på ressursgjenvinning i nytt renseanleggKongsberg kommune har inngått samspillskontrakt for nytt renseanlegg i Sellikdalen. Her skal de gjenvinne de verdifulle ressursene fosfor og nitrogen fra avløpsvannet med Hias-prosessen. Kommunen skal i gang med detaljplanlegging av anlegget i samarbeid med partnerne nå, med planlagt byggestart i 2024.
Comments


bottom of page