top of page

Hias How2O er kandidat til Innlandsporteføljen

Innlandsporteføljen skal finne grønne og innovative virksomheter med størst potensiale for ny verdiskaping i Innlandet. Hias How2O er kandidat til å bli en del av porteføljen.


F.v: Vegard Sjursen i EY, prosjektleder for Innlandsporteføljen Inga Blæsterdalen, Anders Øfsti i Hias How2O, Silje Aschehoug i SINTEF Manufacturing og Steinar Lyseng i Vyrk på konferansen Agenda Innlandet. Foto: tur.digital

Innlandsporteføljen er et prosjekt som skal finne de mest innovative, lønnsomme og sirkulære innovasjonsprosjektene i Innlandet. Høsten 2022 ble det plukket ut seks virksomheter som er kandidater, som nå vurderes for om de får bli en del av Innlandsporteføljen.


Hias How20 er en av de seks kandidatene, og på konferansen Agenda Innlandet i slutten av januar ble daglig leder Anders Øfsti intervjuet om Hias How2Os kandidatur. Øfsti fikk spørsmål om hvilket problem Hias-prosessen løser.


– Litt ironisk, men tradisjonelle renseanlegg er ganske forurensende, fordi de er veldig kjemikalieintensive. Vår løsning eliminerer langt på vei bruk av kjemikalier og muliggjør ressursgjenvinning. Gjennom dette tilbyr vi kommuner og interkommunale selskaper i Norge, og etter hvert i utlandet, å lage grønne ressurssentre, sa Øfsti.


Grønn næring og omstilling

Prosjektet Innlandsporteføljen drives av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet, og er knyttet opp mot det regionale partnerskapet Biovalley, som fokuserer på grønn næring og grønn omstilling i innlandet.


Målet med Innlandsporteføljen er å mobilisere næringsliv og utviklingsaktører i hele Innlandet til å løfte frem satsinger i samarbeid med kompetansemiljø og industri.


– Samarbeid er viktig for å få til grønn omstilling. Vi i Hias How2O samarbeider bredt allerede, blant annet med forskningsmiljøer i både Norge og utlandet, sier Øfsti.


Porteføljen skal lanseres i mai 2023, og skal bestå av konkrete prosjekter som kan realiseres av industrimiljøene på kort til mellomlang sikt.


Comentários


bottom of page