top of page

Frykter kort tidsfrist vil gi dårlige løsninger

Hias IKS og Norsk Vann ble nylig intervjuet av NRK. De frykter at den korte fristen kommuner og IKS-er har på å oppgradere renseanlegget, vil føre til at mange velger dyrere og mindre miljøvennlige løsninger.Miljødirektoratet har fremmet krav om sekundærrensing av avløp i normalt og følsomt område innen utgangen av 2026.

– Kravene som er stilt med korte frister vil trolig bidra til at mange velger moden teknologi. Da ender man opp med noe som er altfor dyrt og som ikke gir noen effekt for klima, miljø og ressursgjenvinning, sier administrerende direktør Morten Finborud i Hias IKS.

Da Hias IKS for rundt ti år siden måtte oppgradere sitt renseanlegg, fantes det kun renseløsninger som er helt avhengig av kjemikalier. Hias IKS ønsket et mer miljøvennlig og framtidsrettet renseanlegg, og løsningen ble at de utviklet Hias-prosessen, som fjerner nitrogen biologisk og gjenvinner fosfor.

Feilinvestering og dårlig ressursallokering

Hias IKS får støtte av bransjeorganisasjonen Norsk Vann, som også er intervjuet i NRK-innslaget.

– Slik man legger opp nå, skal alle gjøre alt samtidig. Det er oppskriften på at det blir feilinvesteringer og dårlig ressursallokering, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann, som etterlyser en nasjonal handlingsplan.

Strengere rensekrav fra EU

Miljødirektoratet har også gitt krav om at det skal fjernes nitrogen fra avløp som ender i Oslofjorden, men presiserte i slutten av august at konkret tidsfrist for dette ikke er gitt. Likevel må alle kommuner som tilhører en tettbebyggelse innenfor Oslofjordens nedbørsfelt være forberedt på endringer i rensekravene i løpet av de neste 10-20 årene.

I tillegg jobber EU med å revidere sitt avløpsdirektiv, og det er forventet at forslag til strengere rensekrav fra EU kommer i løpet av høsten. Det vil påvirke norske kommuner.

Hele innslaget på NRK ser du her:

Comments


bottom of page