top of page

Europeisk samarbeid for bærekraftig fosforgjenvinning

20.-22. juni ble den fjerde European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC) arrangert i Wien. Fosforgjenvinning har kommet langt i mange europeiske land, og på konferansen presenterte Hias How2O arbeidet med fosforgjenvinning i norsk avløpsvann.


Fosfor er en ikke-fornybar ressurs som er avgjørende for matproduksjon og viktig innen flere industrielle og tekniske bruksområder. Samtidig utgjør fosfor et stort miljøproblem i vann i store deler av Europa, ved å bidra til eutrofiering og svikt i overflatevannkvaliteten.

Anders Øfsti forteller om Hias-prosessen på European Sustainable Phosphorus Conference i Wien.

I 2013 ble den første ESPC arrangert, der 150 europeiske organisasjoner signerte en erklæring om å jobbe for å løse fosforutfordringene og de dannet organisasjonen European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP).


Fosforgjenvinning fra avløpsvann

Da ESPC i juni i år ble arrangert for fjerde gang, var det både selskaper, forskere, byråkrater og politikere blant foredragsholderne. En representant fra Wien Energie fortalte om hvordan man i Østerrike jobber for å få til nasjonale retningslinjer for fosforgjenvinning, og en representant fra den sveitsiske kantonen Zürich fortalte om hvordan de gjenvinner fosfor fra avløpsvann.


Daglig leder Anders Øfsti i Hias How2O fortalte i et innlegg om hvordan Hias-prosessen fjerner og gjenvinner fosfor i norsk avløpsvann, og presenterte teknologien og resultater.


– ESPC er en viktig og lærerik konferanse for alle som er opptatt av fosforgjenvinning. Presentasjonene på årets konferanse viser at mange europeiske land har kommet mye lenger enn Norge på dette området. For å få fosfor inn i en sirkulærøkonomi også i Norge, må flere bli villige til å ta i bruk ny teknologi. Hias-prosessen er et eksempel på det, og selv om teknologien vår er ny, er den velprøvd og den bygger på den anerkjente MBBR-teknologien, sier Øfsti.

Comments


bottom of page