top of page

2022 markerte starten på den store fornyelsen i avløps-Norge

Mange kommuner skal innen kort tid oppgradere avløpsanlegget sitt og flere gikk i 2022 over i en ny fase. Vi i Hias How2O merket et skifte i fjor, og en større driv for innovasjon i norske kommuner.


I 2019 kom nye krav fra Miljødirektoratet om sekundærrensing innen utgangen av 2026, som berørte mange norske kommuner. I tillegg ble det våren 2022 varslet krav om fjerning av nitrogen fra avløp som ender i Oslofjorden. Dette førte til økt fokus på sirkulære og innovative løsninger i norske kommuner, og fikk flere kommuner til å kartlegge flere og ulike rensemetoder. Vi i Hias How2O merket dette i form av at vi ble invitert inn i flere utredningsprosesser enn noen gang tidligere.


Sammen med Norsk Vann og Norconsult møtte vi sentrale politikere på debatt under Arendalsuka. Her diskuterte vi hva som skal til for å ta vare på vannmiljøet i sjøer og vassdrag, med utgangspunkt i den kritiske situasjonen i Oslofjorden. Norsk Vann har vært en sentral pådriver for å få innovasjon og sirkulære løsninger opp på dagsordenen i VA-bransjen.


Vi samarbeider også i utstrakt grad med forskningsmiljøer i inn- og utland. I prosjektet WIDER UPTAKE samarbeider vi med NTNU, SINTEF og flere universiteter i utlandet om å finne ut hvordan man kan utnytte vannressurser best mulig, begrense utslipp og utvikle bærekraftige forretningsmodeller for vannsektoren. I 2022 startet vi også et nytt forskningssamarbeid med OsloMet, som skal utforske hvordan virtuelle sensorer kan gjøre renseprosesser mer effektive.


Vi er glade for å se at også regjeringen ønsker å innføre tiltak som gjør offentlig sektor bedre til å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Regjeringen foreslår et skjerpet regelverk, der miljø alltid skal vektes med minst 30 prosent i offentlige anskaffelser. Forslaget er nå på høring, og vi ønsker en slik skjerping velkommen. Vi tror dette vil bidra til å gjøre løsninger i det offentlige mer sirkulære og innovative.


For avløpsanlegg, vil bruken av nye rensemetoder, slik som Hias-prosessen kunne redusere anleggets CO2-utslipp betydelig. I tillegg vil anlegget bli mindre avhengig av kjemikalier. I fjor høst opplevde flere renseanlegg i Tyskland problemer med å få levert kjemikalier til avløpsrensingen. Dette synliggjorde risikoen som kjemikalieavhengighet medfører.2022 markerte startskuddet for mange endringer og høy aktivitet i VA-bransjen, og vi i Hias How2O ser frem til et spennende 2023!


Anders Øfsti, daglig leder i Hias How2O


Comments


bottom of page